ĐGNL ĐHQG Hà Nội - Khoa học tự nhiên - Các nhân tố ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển ở động vật

  • 841 lượt thi

  • 22 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Sự sinh trưởng của động vật có xương sống được điều hòa bởi các hoocmôn là

Xem đáp án

Động vật có xương sống được điều hòa bởi các hoocmôn: hoocmôn sinh trưởng, tizoxin, testosteron, estrogen.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 2:

Nói về hormone sinh trưởng GH điều nào không đúng ?

Xem đáp án

Phát biểu sai là B, GH có tác dụng ở nhiều loài động vật không phải chỉ có ở con người. VD: Lợn, bò…

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Nếu tuyến yên sản sinh ra quá ít hoặc quá nhiều hormone sinh trưởng ở giai đoạn trẻ em sẽ dẫn đến hậu quả

Xem đáp án

Nếu tuyến yên tiết quá ít GH thì dẫn đến hiện tượng người nhỏ bé còn nếu tiết quá nhiều dẫn đến hiện tượng người khổng lồ.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Không dùng muối iot cho trẻ em khi có biểu hiện

Xem đáp án

Không dùng muối iot cho trẻ khi có biểu hiện: bướu cổ,mắt lồi, run chân tay vì đây là biểu hiện của bệnh Bazơđô – một bệnh do thừa iot

Đáp án cần chọn là: C


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận