ĐGNL ĐHQG Hà Nội - Khoa học xã hội - Các nước châu Phi

  • 907 lượt thi

  • 21 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi diễn ra sớm nhất ở khu vực nào?

Xem đáp án

Phong trào đấu tranh giành độc lập của châu Phi bùng nổ sớm nhất ở Bắc Phi (Ai Cập, Libi), sau đó lan ra các vùng khác.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Sự kiện nào là mốc mở đầu cho phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi?

Xem đáp án

Sự kiện mở đầu cho phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi là cuộc binh biến của sĩ quan và binh lính yêu nước Ai Cập (3-7-1952), lật đổ vương triều Pharúc- chỗ dựa của thực dân Anh, lập nên nước Cộng hòa Ai Cập (1953)

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Năm 1960, ở châu Phi đã diễn ra sự kiện lịch sử gì?

Xem đáp án

Năm 1960 được lịch sử ghi nhận là “Năm châu Phi” với 17 nước được trao trả độc lập.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Sự kiện nào là mốc đánh dấu sự sụp đổ về cơ bản của chủ nghĩa thực dân cũ ở châu Phi?

Xem đáp án

Năm 1975, thắng lợi của nhân dân Môdămbích, Ănggôla trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân Bồ Đào Nha, về cơ bản đã chấm dứt sự tồn tại của chủ nghĩa thực dân cũ ở châu Phi cùng hệ thống thuộc địa của nó.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Ai là Tổng thống người da đen đầu tiên của Cộng hòa Nam Phi?

Xem đáp án

Với thắng lợi của cuộc bầu cử dân chủ đa chủng tộc lần đầu tiên ở Nam Phi (4-1994), Nenxơn Manđêla đã trở thành Tổng thống người da đen đầu tiên của Cộng hòa Nam Phi.

Đáp án cần chọn là: D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận