ĐGNL ĐHQG Hà Nội - Khoa học xã hội - Các nước Mĩ Latinh

  • 814 lượt thi

  • 17 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Các nước Mĩ Latinh nằm chủ yếu ở khu vực nào của châu Mĩ?

Xem đáp án

Mĩ Latinh là khu vực nằm chủ yếu ở khu vực Trung và Nam Mĩ (Mêhicô mặc dù nằm ở Bắc Mĩ nhưng vẫn được xếp vào khu vực này).

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Lãnh tụ của phong trào cách mạng ở Cuba (1959) là ai?

Xem đáp án

Dưới sự lãnh đạo của Phiđen Cátxtơrô và những người đồng chí của mình, nhân dân Cuba đã nổi dậy đấu tranh lật đổ nền độc tài thân Mĩ, thành lập nước Cộng hòa Cuba (1959).

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Giai đoạn nào sau đây đánh dấu bước phát triển mới của phong trào giải phóng dân tộc ở Mĩ Latinh?

Xem đáp án

Do tác động của cách mạng Cuba (1959), từ những năm 60 đến những năm 70 của thế kỉ XX, phong trào giải phóng dân tộc ở Mĩ Latinh có bước phát triển mới và thu được nhiều thắng lợi như ở Panama, Hamaica, Triniđát…

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Kết quả to lớn từ cuộc đấu tranh vũ trang của nhân dân Mĩ Latinh trong những năm 60 - 80 của thế kỉ XX là gì?

Xem đáp án

Sự phát triển mạnh mẽ của các phong trào đấu tranh với nhiều hình thức phong phú đã lật đổ chính quyền độc tài ở nhiều nước. Các chính phủ dân chủ được thiết lập.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Những quốc gia nào ở khu vực Mĩ Latinh đã được xếp vào hàng ngũ các nước công nghiệp mới (NICs)?

Xem đáp án

Bước sang thập niên 90 của thế kỉ XX, nền kinh tế Mĩ Latinh có chuyển biến tích cực. Một số nước đã trở thành nước công nghiệp mới (NICs) như Braxin, Áchentina, Mêhicô.

Đáp án cần chọn là: A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận