ĐGNL ĐHQG Hà Nội - Khoa học tự nhiên - Cảm ứng ở động vật

  • 875 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Đặc điểm cảm ứng ở động vật là xảy ra

Xem đáp án

Động vật: Phản ứng nhanh, phản ứng dễ nhận thấy, hình thức phản ứng đa dạng.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Phản xạ nào dưới đây là phản xạ không điều kiện

Xem đáp án

Phản xạ không điều kiện là C, vì không cần học tập.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Đặc điểm nào sau đây không đúng với phản xạ không điều kiện?

Xem đáp án

Đặc điểm của phản xạ không điều kiện là:

- mang tính bẩm sinh, không cần rèn luyện

- mang tính chất loài và di truyền

- trung ương thần kinh nằm ở trụ não và tủy sống

- có tính bền vững, tồn tại rất lâu có khi suốt đời

- phản ứng tương ứng với kích thích

Vậy đặc điểm sai là D.

Mặc dù số lượng các phản xạ không điều kiện lớn nhưng cũng có giới hạn và không gia tăng thêm

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

“Khi trời rét, thấy môi tím tái, sởn gai ốc, ta vội tìm áo ấm để mặc” trong câu trên, có bao nhiêu phản xạ có điều kiện, bao nhiêu phản xạ không điều kiện?

Xem đáp án

Ta phân tích:

PXKĐK: trời lạnh môi tím tái, sởn gai ốc: đây là hai PXKĐK sinh ra đã có.

PXCĐK: đi tìm áo ấm để mặc là PXCĐK.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Cơ thể động vật đã xuất hiện tổ chức thần kinh, nhưng đáp ứng không hoàn toàn chính xác bằng cách co rút toàn thân, xảy ra ở:

Xem đáp án

Động vật đã xuất hiện tổ chức thần kinh nhưng đáp ứng không chính xác, xuất hiện ở ruột khoang.

Đáp án cần chọn là: C


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận