ĐGNL ĐHQG Hà Nội - Khoa học tự nhiên - Cảm ứng ở thực vật

  • 926 lượt thi

  • 17 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Đặc điểm cảm ứng ở thực vật là xảy ra

Xem đáp án

Đặc điểm cảm ứng ở thực vật là phản ứng chậm, khó nhận thấy, hình thức phản ứng kém đa dạng.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Hai kiểu hướng động chính là

Xem đáp án

Có hai loại hướng động chính :

Hướng động dương:vận động sinh trưởng hướng tới nguồn kích thích

Hướng động âm: vận động tránh xa nguồn kích thích

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Tính hướng đất âm cùa thân và hướng đất dương của rễ, được sự chi phối chủ yếu của nhân tố nào sau đây?

Xem đáp án

Tính hướng đất âm cùa thân và hướng đất dương của rễ do kích tố sinh trưởng auxin phân bố khác nhau ở thân và rễ

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Auxin hoạt động như thế nào mà khi đặt cây nằm ngang, thì rễ cây hướng đất dương?

Xem đáp án

Auxin phân bố nhiều ở mặt dưới của rễ, hàm lượng auxin quá cao gây ức chế phân chia tế bào ở mặt dưới, tế bào phía trên phân chia và lớn lên nhiều hơn so với các tế bào phía dưới làm rễ cong theo chiều hướng đất.

Đáp án cần chọn là: D


Các bài thi hot trong chương:

Quang hợp ở thực vật

( 2.5 K lượt thi )

Hô hấp ở thực vật

( 1.1 K lượt thi )

Tiêu hóa ở động vật

( 1 K lượt thi )

Gen và mã di truyền

( 1.3 K lượt thi )

Các bằng chứng tiến hóa

( 1.1 K lượt thi )

Hệ sinh thái

( 1 K lượt thi )

Quá trình nhân đôi DNA

( 1 K lượt thi )

Đột biến gen

( 0.9 K lượt thi )

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận