ĐGNL ĐHQG Hà Nội - Tư duy định tính - Câu hỏi kết hợp

  • 2508 lượt thi

  • 87 câu hỏi

  • 30 phút

Các bài thi hot trong chương:

Câu hỏi đơn

( 1.6 K lượt thi )

Tìm và phát hiện lỗi sai

( 7.1 K lượt thi )

Nghĩa của từ

( 3 K lượt thi )

Câu hỏi điền từ

( 2.8 K lượt thi )

Phương thức biểu đạt

( 1.7 K lượt thi )

Thao tác lập luận

( 1.5 K lượt thi )

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

T

4 tháng trước

Thanh Hà

Bình luận


Bình luận