ĐGNL ĐHQG Hà Nội - Khoa học tự nhiên - Đặc trưng cơ bản quần thể

  • 792 lượt thi

  • 18 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Tỉ lệ giới tính bị ảnh hưởng bởi các nhân tố?

Xem đáp án

Tỉ lệ giới tính bị ảnh hưởng bởi các nhân tố A, B, C

Đáp án cần chọn là: D


Câu 2:

Khi nói về tuổi thọ, kết luận nào sau đây không đúng?

Xem đáp án

Phương án phù hợp là C. Vì tuổi sinh lí thường cao hơn tuổi sinh thái.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

 Ở một quần thể cá chép trong một hồ cá tự nhiên, sau khi khảo sát thì thấy có 10% cá thể ở tuổi trước sinh sản, 40% cá thể ở tuổi đang sinh sản, 50% cá thể ở tuổi sau sinh sản. Kết luận nào sau đây là đúng về quần thể này?

Xem đáp án

Tỷ lệ trước sinh sản thấp, tỷ lệ sau sinh sản cao → quần thể thuộc dạng đang suy thoái

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Một quần thể với cấu trúc 3 nhóm tuổi: trước sinh sản, đang sinh sản và sau sinh sản sẽ bị diệt vong khi mất đi nhóm

Xem đáp án

Một quần thể với cấu trúc 3 nhóm tuổi: trước sinh sản, đang sinh sản và sau sinh sản sẽ bị diệt vong khi mất đi nhóm trước sinh sản và đang sinh sản

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Khi đánh cá, nếu đa số các mẻ lưới có cá lớn chiếm tỷ lệ nhiều thì:

Xem đáp án

Khi các mẻ cá có lượng cá lớn chiếm tỷ lệ cao có nghĩa là tỷ lệ cá thể sau sinh sản lớn → Nghề cá chưa khai thác hết tiềm năng.

Đáp án cần chọn là: D


Các bài thi hot trong chương:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Phúc Thái

n

1 tháng trước

nguyễn thị thu hà

Bình luận


Bình luận