Đề kiểm tra học kì 1 Chuyên đề toán 11: Kiểm tra cuối kì có đáp án (Đề 1)

  • 2437 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Ba số hạng đầu tiên theo lũy thừa tăng dần của x trong khai triển 1+2x10  

Xem đáp án

Chọn C


Câu 3:

Cho phép tịnh tiến Tu  biến điểm M thành M1  và phép tịnh tiến Tv   biến M1  thành M2 . Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau.

Xem đáp án

Chọn C


Câu 4:

Điều kiện xác định của hàm số y=tanx+cotx  

Xem đáp án

Chọn A


Câu 5:

Phương trình sinx+3cosx=1  có tập nghiệm  là 

Xem đáp án

Chọn C


Bài thi liên quan:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận