ĐGNL ĐHQG Hà Nội - Khoa học tự nhiên - Hô hấp ở thực vật

  • 1051 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Hô hấp là quá trình

Xem đáp án

Hô hấp ở thực vật là quá trình oxi hóa sinh học của của tế bào sống, trong đó các phân tử hữu cơ bị oxi hóa đến CO2và H2O, đồng thời giải phóng năng lượng và một phần năng lượng đó được tích luỹ trong ATP.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Nơi diễn ra sự hô hấp mạnh nhất ở thực vật là

Xem đáp án

Trong 4 bộ phận trên, rễ là cơ quan có hoạt động hô hấp mạnh nhất

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Giai đoạn đường phân diễn ra tại

Xem đáp án

Giai đoạn đường phân diễn ra tại tế bào chất

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Kết thúc quá trình đường phân, từ 1 phân tử glucôzơ, tế bào thu được

Xem đáp án

* Đường phân:1 Glucozo → 2 Axit piruvic + 2ATP + 2NADH

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Chu trình Crep diễn ra trong

Xem đáp án

Chu trình Crep diễn ra trong chất nền của ti thể

Đáp án cần chọn là: A


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận