ĐGNL ĐHQG Hà Nội - Khoa học tự nhiên - Hoocmon sinh trưởng thực vật

  • 941 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Đặc điểm nào không có ở hoocmôn thực vật?

Xem đáp án

Đặc điểm chung:

Được tạo ra ở một nơi nhưng gây ra phản ứng ở một nơi khác trong cây.

Với nồng độ rất thấp nhưng gây ra những biến đổi mạnh trong cơ thể.

Tính chuyên hoá thấp hơn nhiều so với hoocmôn ở động vật bậc cao.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Tác dụng nào dưới đây không phải vai trò sinh lý của auxin

Xem đáp án

Auxin không có tác dụng kích thích sự ra hoa

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Nhóm hormone nào dưới đây có thể là chất diệt cỏ ở nồng độ cao

Xem đáp án

Ở nồng độ cao auxin là 1 chất diệt cỏ hai lá mầm.

VD. Chất 2,4D

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Để kích thích cành giâm ra rễ, người ta sử dụng thuốc kích thích ra rễ, trong các thuốc này chất nào có vai trò chính

Xem đáp án

Trong các thuốc kích thích ra rễ thường có NAA – một chất kích thích thuộc nhóm auxin

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Ưu thế ngọn là hiện tượng

Xem đáp án

Ưu thế ngọn là hiện tượng : Auxin được tạo ra ở mô phân sinh ngọn ức chế sinh trưởng của các chồi bên

Đáp án cần chọn là: B


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận