ĐGNL ĐHQG Hà Nội - Khoa học tự nhiên - Quang hợp ở thực vật

  • 2495 lượt thi

  • 17 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Pha sáng của quang hợp là pha chuyển hóa năng lượng của ánh sáng:

Xem đáp án

Pha sáng là pha chuyển hóa năng lượng ánh sáng đã được diệp lục hấp thụ thành năng lượng của các liên kết hóa học trong ATP và NADPH.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Sản phẩm của pha sáng gồm:

Xem đáp án

Sản phẩm của pha sáng gồm: ATP, NADPH VÀ O2

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Những hợp chất mang năng lượng ánh sáng vào pha tối để đồng hóa CO2thành cacbonhidrat là

Xem đáp án

Năng lượng ánh sáng được chuyển hóa thành hóa năng trong các liên kết hóa học trong ATP và NADPH được đưa vào pha tối để đồng hóa CO2thành cacbonhidrat

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Trong lục lạp, pha tối diễn ra ở

Xem đáp án

Pha tối ở thực vật C3 diễn ra trong chất nền của lục lạp

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Sản phẩm quang hợp đầu tiên của chu trình Canvin là

Xem đáp án

Sản phẩm đầu tiên là hợp chất 3C (Axit photphoglyxeric - APG)

Đáp án cần chọn là: D


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận