ĐGNL ĐHQG Hà Nội - Khoa học tự nhiên - Quy luật hoán vị gen

  • 813 lượt thi

  • 21 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Nhận định nào dưới đây về tần số hoán vị gen không đúng? 

Xem đáp án

Hoán vị gen tỉ lệ thuận với khoảng cách giữa các gen. Các gen càng xa nhau thì lực liên kết giữa các gen càng yếu, dễ dàng xảy ra sự hoán vị gen

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Nhận định nào sau đây là chính xác khi nói về quy luật di truyền liên kết không hoàn toàn?

Xem đáp án

Các gen càng gần thì càng khó xảy ra trao đổi chéo. 

Quá trình tiếp hợp xảy ra giữa 2 cromatit của 2 NST khác nguồn trong cặp tương đồng, ở kì đầu giảm phân I

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Để xác định tần số hoán vị gen, người ta thường làm như thế nào?

Xem đáp án

Tiến hành tự thụ phấn hoặc giao phối cận huyết khi muốn tạo dòng thuần.

Lai phân tích để xác định có thể có kiểu gen đồng hợp hay dị hợp, xác định tần số hoán vị gen (khi cá thể có hiện tuợng hoán vị gen).

Lai thuận nghịch để xác định vị trí gen trong tế bào (gen nằm trên NST thường hoặc trên NST giới tính, gen nằm trong nhân hay ngoài tế bào chất)

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Hiện tượng di truyền liên kết gen hoàn toàn không có ý nghĩa:

Xem đáp án

Hoán vị gen mới có ý nghĩa trong lập bản đồ di truyền.

Liên kết hoàn toàn giúp bảo đảm sự di truyền bền vững, duy trì tính ổn định và hạn chế sự xuất hiện của biến dị tổ hợp

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Hoán vị gen xảy ra trong giảm phân là do:

Xem đáp án

Hoán vị gen là hiện tượng xảy ra sự trao đổi chéo giữa hai cromatit khác nguồn trong cặp NST kép tương đồng

Đáp án cần chọn là: C


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận