ĐGNL ĐHQG Hà Nội - Khoa học tự nhiên - Sinh sản ở động vật

  • 960 lượt thi

  • 21 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Sinh sản vô tính ở động vật chủ yếu dựa trên các hình thức phân bào nào ?

Xem đáp án

Cơ sở của sinh sản vô tính là nguyên phân (ở sinh vật nhân thực) và trực phân ở sinh vật nhân sơ.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Đặc điểm nào không đúng với sinh sản vô tính ở động vật ?

Xem đáp án

Phát biểu sai là D.

Các cá thể sinh ra từ sinh sản vô tính có kiểu gen giống nhau và giống cơ thể mẹ nên khi môi trường thay đổi có thể bị chết hàng loạt → không thích nghi tốt với môi trường.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Những hình thức sinh sản vô tính nào chỉ có ở động không xương sống ?

Xem đáp án

Những hình thức sinh sản vô tính chỉ gặp ở động vật không xương sống là phân mảnh (bọt biển, giun dẹp), nảy chồi (bọt biển, ruột khoang) và phân đôi (sinh vật đơn bào, giun dẹp).

Trinh sinh gặp ở ong, cá, bò sát..

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Hình thức sinh sản vô tính nào có ở động vật không xương sống và có xương sống ?

Xem đáp án

Trinh sinh có ở ong, bò sát, lưỡng cư nên có ở cả ở động không xương sống và có xương sống

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Mỗi mảnh vụn cơ thể mẹ có thể tái sinh thành một cơ thể hoàn chỉnh là kiểu sinh sản thường gặp ở

Xem đáp án

Đây là hình thức phân mảnh, hình thức này có ở bọt biển.

Ruột khoang có hình thức nảy chồi, chân khớp, thằn lằn sinh sản hữu tính hoặc vô tính nhưng không phải phân mảnh

Đáp án cần chọn là: C


Các bài thi hot trong chương:

Quang hợp ở thực vật

( 2.5 K lượt thi )

Hô hấp ở thực vật

( 1 K lượt thi )

Cảm ứng ở thực vật

( 0.9 K lượt thi )

Tiêu hóa ở động vật

( 1 K lượt thi )

Gen và mã di truyền

( 1.3 K lượt thi )

Các bằng chứng tiến hóa

( 1.1 K lượt thi )

Hệ sinh thái

( 1 K lượt thi )

Quá trình nhân đôi DNA

( 1 K lượt thi )

Đột biến gen

( 0.9 K lượt thi )

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận