ĐGNL ĐHQG Hà Nội - Tư duy định tính - Tổng hợp các đề đọc hiểu phần 2

  • 991 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 4:

Đọc đoạn thơ sau và thực hiện các yêu cầu: 

Thời gian chạy qua tóc mẹ

Một màu trắng đến nôn nao

Lưng mẹ cứ còng dần xuống

Cho con ngày một thêm cao

(Trích Trong lời mẹ hát – Trương Nam Hương)

Lũ chúng tôi từ tay mẹ lớn lên

Còn những bí và bầu thì lớn xuống

Chúng mang dáng giọt mồ hôi mặn

Rỏ xuống lòng thầm lặng mẹ tôi

(Trích Mẹ và quả - Nguyễn Khoa Điềm)

Hãy chỉ ra điểm tương đồng giữa hai đoạn thơ.

Xem đáp án

Điểm tương đồng của hai đoạn thơ:

- Đều nói về nỗi vất vả, sự hi sinh của người mẹ để con được thành người.

- Tình yêu thương của nhân vật trữ tình dành cho mẹ.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Đọc đoạn thơ sau và thực hiện các yêu cầu: 

Thời gian chạy qua tóc mẹ

Một màu trắng đến nôn nao

Lưng mẹ cứ còng dần xuống

Cho con ngày một thêm cao

(Trích Trong lời mẹ hát – Trương Nam Hương)

Lũ chúng tôi từ tay mẹ lớn lên

Còn những bí và bầu thì lớn xuống

Chúng mang dáng giọt mồ hôi mặn

Rỏ xuống lòng thầm lặng mẹ tôi

(Trích Mẹ và quả - Nguyễn Khoa Điềm)

Chỉ ra thông điệp của hai đoạn thơ trên. 

Xem đáp án

Hai đoạn thơ truyền tải những thông điệp đặc sắc cho người đọc:

- Thời gian không chờ đợi ai

- Công lao sinh dưỡng của mẹ không gì sánh bằng

- Cần biết ơn công lao sinh thành, dưỡng dục của mẹ

Đáp án cần chọn là: D


Các bài thi hot trong chương:

Phương thức biểu đạt

( 1.7 K lượt thi )

Phong cách ngôn ngữ

( 1.3 K lượt thi )

Thao tác lập luận

( 1.5 K lượt thi )

Phép liên kết

( 1.1 K lượt thi )

Tìm và phát hiện lỗi sai

( 7.1 K lượt thi )

Nghĩa của từ

( 3 K lượt thi )

Câu hỏi điền từ

( 2.8 K lượt thi )

Câu hỏi kết hợp

( 2.5 K lượt thi )

Câu hỏi đơn

( 1.6 K lượt thi )

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận