ĐGNL ĐHQG Hà Nội - Tư duy định tính - Tổng hợp các đề đọc hiểu phần 4

  • 821 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi:

“(1) Có hai hạt lúa nọ được giữ lại để làm hạt giống cho vụ sau vì cả hai đều là những hạt lúa tốt, đều to khỏe và chắc mẩy.

(2) Một hôm, người chủ định đem chúng gieo trên cánh đồng gần đó. Hạt thứ nhất nhủ thầm: “Dại gì ta phải theo ông chủ ra đồng. Ta không muốn cả thân mình phải nát tan trong đất. Tốt nhất ta hãy giữ lại tất cả chất dinh dưỡng trong lớp vỏ này và tìm một nơi lý tưởng để trú ngụ”. Thế là nó chọn một góc khuất trong kho lúa để lăn vào đó.

(3) Còn hạt lúa thứ hai thì ngày đêm mong được ông chủ mang gieo xuống đất. Nó thật sự sung sướng khi được bắt đầu một cuộc đời mới.

(4) Thời gian trôi qua, hạt lúa thứ nhất bị héo khô nơi góc nhà bởi vì nó chẳng nhận được nước và ánh sáng. Lúc này chất dinh dưỡng chẳng giúp ích được gì - nó chết dần chết mòn. Trong khi đó, hạt lúa thứ hai dù nát tan trong đất nhưng từ thân nó lại mọc lên cây lúa vàng óng, trĩu hạt. Nó lại mang đến cho đời những hạt lúa mới...

(5) Đừng bao giờ tự khép mình trong lớp vỏ chắc chắn để cố giữ sự nguyên vẹn vô nghĩa của bản thân mà hãy can đảm bước đi, âm thầm chịu nát tan để góp cho cánh đồng cuộc đời một cây lúa nhỏ - đó là sự chọn lựa của hạt giống thứ hai”.

(Trích “Hạt giống tâm hồn”)

Phương thức biểu đạt chính của đoạn trích trên là gì?

Xem đáp án

- Phương thức biểu đạt chính của đoạn trích trên là tự sự.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Hãy đặt tiêu đề phù hợp nhất cho câu chuyện trên.

Xem đáp án

Nhan đề “Hai hạt lúa” là bao quát nhất cho văn bản trên.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Hạt lúa thứ hai có tâm trạng thế nào khi được gieo xuống đất?

Xem đáp án

Hạt lúa thứ hai thật sự sung sướng khi được bắt đầu một cuộc đời mới.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Đoạn trích (2) sử dụng biện pháp tu từ gì?

Xem đáp án

Đoạn trích sử dụng biện pháp tu từ nhân hóa – hạt lúa có suy nghĩ, tiếng nói giống như con người.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Thông điệp nào được rút ra từ đoạn trích trên?

Xem đáp án

Văn bản mượn hình ảnh hai hạt lúa để nói về lối sống của con người: chấp nhận thử thách để sống ý nghĩa.

Đáp án cần chọn là: B


Các bài thi hot trong chương:

Nghĩa của từ

( 3 K lượt thi )

Câu hỏi điền từ

( 2.8 K lượt thi )

Câu hỏi kết hợp

( 2.5 K lượt thi )

Câu hỏi đơn

( 1.6 K lượt thi )

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận