Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 1)

  • 930 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Cho π2<α<π . Khẳng định nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Chọn B.

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 1)


Câu 2:

Cho π2<α<π

Dấu của biểu thức cos-π2+α.tanπ-α là

Xem đáp án

Chọn D.


Câu 4:

Cho cosα=45 vi 0<α<π2 . Giá trị của sin⁡α là:

Xem đáp án

Chọn C.

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 1)

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 1)

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 1)


Câu 5:

Cho  π<α<3π2. Khẳng định nào sau đây đúng?

Xem đáp án

Chọn B.

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 1)

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 1)


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận