Trắc nghiệm Công thức lượng giác có đáp án

  • 1030 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 40 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

sinπ12 bằng:

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 2:

Sin 750bng

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 3:

tan 1050bng

Xem đáp án

Đáp án: D.


Câu 4:

Cho tanα=t. Khi đó cos2α bằng

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 5:

tan145π12 bng:

Xem đáp án

Đáp án: D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Phạm Trung Kiên
22:24 - 10/03/2021

câu 3 sai rr :(