Trắc nghiệm Cung và góc lượng giác có đáp án (Thông hiểu)

  • 428 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 20 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:

Xem đáp án

Đáp án D

Nếu một cung lượng giác có số đo a° (hay α rad) thì mọi cung lượng giác có cùng điểm đầu và điểm cuối với cung lượng giác đã cho đều có số đo dạng a°+k360° hoặc α + k2π.

Do đó số đo của một cung lượng giác có thể âm, có thể dương, có thể nằm trong đoạn [0; 2π] cũng có thể không.

Nói chung số đo của một cung lượng giác là một số thực


Câu 2:

Cung lượng giác nào sau đây có mút trùng với B hoặc B′

Xem đáp án

Đáp án D

Cung lượng giác có đầu mút trùng với B hoặc B′ nghĩa là có hai điểm biểu diễn, do đó số đo có dạng α+k2π2=α+ hoặc a + 180°. Loại A, B, C.

Ngoài ra số đo cung AB′ bằng 90° nên ta được a = 90° + k180°


Câu 3:

Cho bốn cung lượng giác (trên một đường tròn định hướng) α=5π6;β=π3;γ=25π3;δ=19π6 có cùng điểm đầu. Các cung nào có điểm cuối trùng nhau:

Xem đáp án

Đáp án B

Ta có δ – α = 4π ⇒ hai cung α và δ có điểm cuối trùng nhau.

Và γ – β = 8π ⇒ hai cung β và γ có điểm cuối trùng nhau


Câu 4:

Trên đường tròn lượng giác gốc A cho các cung có số đo:

(I). π4

(II). 7π4

(III). 13π4

(IV). 5π4

Hỏi các cung nào có điểm cuối trùng nhau?

Xem đáp án

Đáp án A

Ta có:

7π4=π42π;13π4=5π4+2π;5π4=3π42π

Suy ra chỉ có hai cung π4 và 7π4 có điểm cuối trùng nhau


Câu 5:

Các cặp góc lượng giác sau ở trên cùng một đường tròn đơn vị, cùng tia đầu và tia cuối. Hãy nêu kết quả SAI trong các kết quả sau đây:

Xem đáp án

Đáp án B

Cặp góc lượng giác a và b ở trên cùng một đường tròn đơn vị, cùng tia đầu và tia cuối.

Khi đó a = b + k2π, k ∈ Z hay k=ab2π

Dễ thấy, ở đáp án B vì k=π10152π52π=30320 Z


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận