Trắc nghiệm Cung và góc lượng giác có đáp án (Vận dụng)

  • 328 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Một chiếc đồng hồ, có kim chỉ giờ OG chỉ số 9 và kim phút OP chỉ số 12. Số đo của góc lượng giác (OG, OP) là:

Xem đáp án

Đáp án C

Quan sát hình vẽ ta thấy góc (OG, OP) có tia đầu OG và tia cuối OP, chiều dương ngược chiều kim đồng hồ nên (OG, OP) = 270° + k360° hoặc nếu theo chiều âm các em có thể kết luận

(OG, OP)= 90° + k360°


Câu 2:

Trên đường tròn lượng giác có điểm gốc là A. Điểm M thuộc đường tròn sao cho cung lượng giác AM có số đo 45°. Gọi N là điểm đối xứng với M qua trục Ox, số đo cung lượng giác AN bằng:

Xem đáp án

Đáp án D

Vì số đo cung AM bằng 45° nên AOM^=450, N là điểm đối xứng với M qua trục Ox nên AON^=450

Do đó (OA, ON) = 45° + k360° nên số đo cung lượng giác AN là 45° + k360°, k  Z


Câu 3:

Cho hai góc lượng giác có sđ (Ox, Ou)=5π2+m2π, mZ và  (Ox, Ov) =π2+n2π, nZ. Khẳng định nào sau đây đúng?

Xem đáp án

Đáp án A

Ta có: sd(Ox, Ov) − sd(Ox, Ou) =π2+ n2π(5π2+ m2π)

= 2π + (n − m) 2π = (n – m + 1) 2π = k2π

Do đó Ou và Ov trùng nhau


Câu 4:

Cho hai góc lượng giác có sd(Ox, Ou) = 45° + m360°, m ∈ Z và sd(Ox, Ov) = 135° + n360°, n ∈ Z. Ta có hai tia Ou và Ov:

Xem đáp án

Đáp án C

Ta có: sd(Ox, Ou) − sd(Ox, Ov) 

= 45° + m360°  (135° + n360°)= 180° + (m  n)360° = 180° + k360°sd(Ox, Ov) = 135° + n360° = 225° + k360° = 45° + 180° + k360° (n  Z)

Vậy, ta có hai tia Ou và Ov đối nhau


Câu 5:

Trên đường tròn lượng giác gốc A, cung lượng giác nào có các điểm biểu diễn tạo thành tam giác đều?

Xem đáp án

Đáp án A

Đáp án A: Cung lượng giác có số đo k2π3

Với k=11.2π3=2π3 ta có điểm M

Với k=2k2π3=4π3 ta có điểm N

Với k=3k2π3=2π ta có điểm A

Với k=4k2π3=8π3=2π+2π3 ta có điểm M

Tương tự với các giá trị khác của k ta cũng chỉ thu được 3 điểm M, N, A trên đường tròn lượng giác và ba điểm đó tạo thành một tam giác đều nên A thỏa mãn

Đáp án B: Chỉ có hai điểm biểu diễn là A và A′ nên loại B.

Đáp án C: Có 4 điểm biểu diễn A, A′, B, B′ tạo thành hình vuông nên loại C.

Đáp án D: Có 6 điểm biểu diễn tạo thành hình lục giác đều nên loại D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận