Trắc nghiệm Đại cương về phương trình có đáp án (Thông hiểu)

  • 220 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 30 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Phương trình nào sau đây tương đương với phương trình x24=0?

Xem đáp án


Câu 2:

Phương trình nào sau đây tương đương với phương trình x2-3x=0

Xem đáp án


Câu 4:

Chọn cặp phương trình không tương đương trong các cặp phương trình sau

Xem đáp án


Câu 5:

Chọn cặp phương trình tương đương trong các cặp phương trình sau:

Xem đáp án


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận