Trắc nghiệm Dấu của tam thức bậc hai có đáp án (Vận dụng)

  • 201 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Phương trình mx22mx+4=0 vô nghiệm khi và chỉ khi:

Xem đáp án


Câu 2:

Cho tam thức bậc hai f(x)=x2-bx+3. Với giá trị nào của b thì tam thức f(x) có nghiệm?

Xem đáp án


Câu 4:

Tập nghiệm của hệ bất phương trình x24x+3>0x26x+8>0 là:

Xem đáp án


Câu 5:

Tìm tập xác định D của hàm số y=x2+5x+42x2+3x+1 là:

Xem đáp án


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận