Trắc nghiệm Hàm số liên tục có đáp án (Nhận biết)

  • 2623 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 2:

Cho hàm số y=f(x) có đồ thị như hình vẽ, chọn kết luận đúng:

Xem đáp án


Câu 4:

Hàm số f(x)=3x+1x+4 liên tục trên:

Xem đáp án


Câu 5:

Hàm số f(x)=x4+xx2+x,khix0,x13,khix=11,khix=0

Xem đáp án


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận