Trắc nghiệm Mệnh đề có đáp án (Nhận biết)

  • 442 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 20 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Một mệnh đề có thể có đặc điểm nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án B

Một mệnh đề logic (gọi tắt là mệnh đề) là một câu khẳng định đúng hoặc một câu khẳng định sai.

+ Một câu khẳng định sai gọi là một mệnh đề sai, một câu khẳng định đúng gọi là một mệnh đề đúng.

+ Một mệnh đề không thể vừa đúng vừa sai.

Từ định nghĩa mệnh đề ta thấy: Một mệnh đề là một khẳng định có tính đúng sai, nghĩa là ta có thể xét được sự đúng, sai của nó


Câu 2:

Khẳng định nào sau đây sai?

Xem đáp án

Đáp án C

Theo định nghĩa thì một mệnh đề không thể vừa đúng vừa sai


Câu 3:

Các phương án sau, đâu là một mệnh đề đúng:

Xem đáp án

Đáp án A

Dễ thấy các mệnh đề ở mỗi đáp án B, C, D đều sai.

Mệnh đề ở đáp án A đúng


Câu 4:

Trong các phát biểu sau, phát biểu nào là mệnh đề đúng:

Xem đáp án

Đáp án B

Đáp án B nằm trong bất đẳng thức về độ dài 3 cạnh của một tam giác.

Đáp án A sai vì π là số vô tỉ.

Đáp án C sai vì đây là câu hỏi, không phải mệnh đề.

Đáp án D sai vì 3+2=5


Câu 5:

Mệnh đề nào sau đây sai?

Xem đáp án

Đáp án A

Đáp án A: Hai tam giác có diện tích bằng nhau chưa chắc bằng nhau nên A sai.

Đáp án B: Hai tam giác bằng nhau thì có diện tích bằng nhau nên B đúng.

Đáp án C: Tam giác có ba cạnh bằng nhau là tam giác đều nên có ba góc bằng nhau nên C đúng.

Tương tự đáp án D cũng là tam giác đều nên D đúng


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận