Trắc nghiệm Ôn tập chương 1: Vecto có đáp án

  • 1612 lượt thi

  • 32 câu hỏi

  • 50 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Cho tam giác ABC có trực tâm H. Gọi D là điểm đối xứng với B qua tâm O của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. Khẳng định nào sau đây đúng?

Xem đáp án


Câu 2:

Hình bình hành ABCD là một hình chữ nhật nếu nó thỏa mãn điều kiện nào trong các điều kiện sau đây?

Xem đáp án

Hình bình hành có hai đường chéo bằng nhau:  AC = BD  là hình chữ nhật hay AC=BD

Đáp án B


Câu 3:

Cho tứ giác ABCD. Nếu AB = DC  và AC = BC thì ABCD là:

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 5:

Cho đa giác lồi n cạnh. Có bao nhiêu vectơ khác 0 mà giá của chúng tương ứng chứa các đường chéo của đa giác đã cho?

Xem đáp án

Tổng số cạnh và đường chéo của đa giác n cạnh là n(n-1)/2, suy ra số đường chéo của đa giác là

Vì mỗi đường chéo xác định hai vectơ, nên tổng số vectơ là n(n – 3)

Đáp án D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận