Trắc nghiệm Ôn tập Toán 10 Chương 3 Hình học có đáp án (Nhận biết)

  • 144 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 2:

Cho đường thẳng d có: 2x + 5y – 6 = 0. Tìm tọa độ một vec tơ chỉ phương u của d?

Xem đáp án

Vec tơ pháp tuyến của d là: n=2;5

Suy ra vec tơ chỉ phương của d là: u=5;-2

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Trong mặt phẳng Oxy cho đường thẳng d: 2x + 3y + 1 = 0. Vec tơ nào sau đây là vec tơ pháp tuyến của d?

Xem đáp án

Đường thẳng d có vec tơ pháp tuyến là: n2=2;3

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho đường thẳng :x=1-2ty=2+4ttR. Một vec tơ chỉ phương của đường thẳng  là:

Xem đáp án

Vec tơ chỉ phương của đường thẳng là u=-2;4

Khi đó k.u=-2k;4k với kR\0 cũng là vec tơ chỉ phương của đường thẳng 

Đáp án D: u=1;-2=-12u nên đáp án này đúng

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Cho đường thẳng : 2x-y+1=0. Điểm nào sau đây nằm trên đường thẳng  ?

Xem đáp án

Ta có Δ: 2x – y + 1 = 0 nên thay lần lượt các tọa độ, ta thấy B (12 ; 2) thỏa mãn. Kiểm tra:

Đáp án A: A (1; 1) thì 2.1 – 1 + 1 = 2 ≠ 0  nên loại.

Đáp án B: B ( 12; 2) thì 2.12  − 2 + 1 = 0 nên thỏa mãn.

Đáp án C: C (12 ; −2) thì 2. 12 − (−2) + 1 = 4 ≠ 0 nên loại.

Đáp án D: D (0; −1) thì 2.0 − (−1) + 1 = 2 ≠ 0 nên loại.

Đáp án cần chọn là: B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận