Trắc nghiệm Phương pháp quy nạp toán học có đáp án (Vận dụng)

  • 1874 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

So sánh an+bn2a+b2n, với a≥0;b≥0,n∈N* ta được:

Xem đáp án

Đáp án B

do đó mệnh đề đúng đến n = k + 1

Vậy mệnh đề đúng với mọi n, a, b thỏa mãn điều kiện bài toán.


Câu 2:

Bất đẳng thức nào sau đây đúng? Với mọi số nguyên dương n thì:

Xem đáp án

Đáp án C

Khi n = 1 ta có 11=1<2 ⇒ Loại đáp án A, B, D.

Ta chứng minh đáp án C đúng bằng phương pháp quy nạp toán học.

Bất đẳng thức đúng với n = 1.


Câu 3:

Chứng minh rằng: 13+29+327+....+n3n=342n+34.3n (1)

Xem đáp án

Vậy (1) đúng với n = k + 1. Do đó theo nguyên lí quy nạp, (1) đúng với mọi số nguyên dương n.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận