Trắc nghiệm Phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc hai có đáp án (Nhận biết)

  • 346 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Cho phương trình ax + b = 0. Chọn mệnh đề đúng:

Xem đáp án


Câu 2:

Phương trình ax2+bx+c=0 có nghiệm duy nhất khi và chỉ khi

Xem đáp án


Câu 3:

Phương trình x22+3x+23=0

Xem đáp án


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận