Trắc nghiệm Tích của vectơ với một số có đáp án (Thông hiểu)

  • 254 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 13 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Cho tam giác ABC có M là trung điểm của BC, I là trung điểm của AM. Khẳng định nào sau đây đúng?

Xem đáp án

Vì M là trung điểm BC nên

Mặt khác I là trung điểm AM nên

Từ (1), (2) suy ra 

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Nếu G là trọng tâm tam giác ABC thì đẳng thức nào sau đây đúng?

Xem đáp án


Câu 3:

Cho tam giác ABC có M là trung điểm của BC, G là trọng tâm của tam giác. Khẳng định nào sau đây đúng?

Xem đáp án

Vì G là trọng tâm tam giác ABC 

Vì M là trung điểm của BC


Câu 4:

Cho tam giác ABC có M là trung điểm của BC, I là trung điểm của AM. Khẳng định nào sau đây đúng?

Xem đáp án

Vì M là trung điểm BC nên 

Mặt khác I là trung điểm AM nên 

Suy ra

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Phát biểu nào là sai?

Xem đáp án

Nên đáp án A đúng và B sai vì A, B, C, D không nhất thiết phải thẳng hàng.

Đáp án cần chọn là: B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận