Trắc nghiệm Tích của vectơ với một số có đáp án (Vận dụng)

  • 253 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 2:

Gọi AN, CM là các trung tuyến của tam giác ABC. Đẳng thức nào sau đây đúng ?

Xem đáp án


Câu 3:

Cho hai điểm cố định A, B; gọi I là trung điểm AB. Tập hợp các điểm M thỏa: MA+MB=MA-MB là:

Xem đáp án

Ta có:

Vậy tập hợp các điểm M là đường tròn đường kính AB

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Tam giác ABC vuông tại A, AB = AC = 2. Độ dài vec tơ 4AB-AC bằng

Xem đáp án

Vẽ . Vẽ hình bình hành AC’DB’

Ta có: 

Do đó 

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Cho tam giác OAB vuông cân tại O, cạnh OA = a. Khẳng định nào sau đây sai?

Xem đáp án

Dựa vào các đáp án, ta có nhận xét sau:

A đúng, gọi C nằm trên tia đối của tia AO sao cho 

Và D nằm trên tia đối của tia BO sao cho 

Dựng hình chữ nhật OCED suy ra  (quy tắc hình bình hành)

Ta có

B đúng, vì

C sai, xử lí tương tự như đáp án A

D đúng, vì

Đáp án cần chọn là: C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận