Trắc nghiệm Toán 10 (có đáp án): Bài tập ôn tập chương II

  • 877 lượt thi

  • 35 câu hỏi

  • 50 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Tìm tập xác định của hàm số y=x2x3+x25x2  

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 2:

Tìm tập xác định của hàm số y=x+2xx24x+4   

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 3:

Tìm tập xác định của hàm số y=1x  khi  x1x+1​​  khi  x<1   

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 4:

Cho hàm số: y=mxxm+21với m là tham số. Tìm m để hàm số xác định trên (0; 1)

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 5:

Xét tính chẵn, lẻ của hàm số f(x)=3x3+2x3 

Xem đáp án

Đáp án A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận