Trắc nghiệm Toán 10 (có đáp án): Một số bài toán về hàm số bậc hai

  • 689 lượt thi

  • 35 câu hỏi

  • 50 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Cho đồ thị hàm số y = ax2 + bx + c như hình vẽ.

Khẳng định nào sau đây là đúng:

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 3:

Đồ thị hình vẽ là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?

Xem đáp án

Đáp án D

Nhận xét:

Parabol có bề lõm hướng xuống. Loại đáp án A, C.

Parabol cắt trục hoành tại 2 điểm (3; 0) và (−1; 0). Xét các đáp án B và D, đáp án D thỏa mãn.


Câu 4:

Xác định Parabol (P): y = ax2 + bx + 2 biết rằng Parabol đi qua hai điểm M (1; 5) và N (2; −2).

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 5:

Xác định parabol (P): y = ax2 + bx + 2, biết rằng (P) đi qua hai điểm M (1; 5) và N (−2; 8).

Xem đáp án

Đáp án A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận