Trắc nghiệm Vectơ trong không gian có đáp án (Vận dụng)

  • 124 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 29 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 3:

Cho ba vectơ a,b,c không đồng phẳng. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?

Xem đáp án


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận