Trắc nghiệm Vectơ trong không gian có đáp án (Vận dụng)

  • 2169 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 29 phút

Câu 3:

Cho ba vectơ a,b,c không đồng phẳng. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?

Xem đáp án


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận