ĐGNL ĐHQG Hà Nội - Khoa học xã hội - Vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở đồng bằng sông Hồng

  • 936 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Tỉnh nào sau đây không thuộc vùng đồng bằng sông Hồng?

Xem đáp án

Đồng bằng sông Hồng gồm 10 tỉnh  và  thành phố: TP Hà Nội, TP Hải Phòng,  các tỉnh Hà Nam, Thái Bình, Hải Dương, Hưng Yên, Nam Định, Ninh Bình, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh.

=>Tỉnh Bắc Giang không thuộc vùng Đồng bằng sông Hồng (thuộc vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ).

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Loại đất có diện tích lớn nhất ở đồng bằng sông Hồng là

Xem đáp án

Vùng Đồng bằng sông Hồng chủ yếu là đất phù sa (70%),  màu mỡ nhất là đất phù sa thuộc châu thổ sông Hồng.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Đồng bằng sông Hồng không tiếp giáp với với vùng nào dưới đây?

Xem đáp án

* Vị trí địa lí đồng bằng sông Hồng:

- Giáp vịnh Bắc Bộ giàu tiềm năng kinh tế.

-  Cầu nối giữa vùng Trung du miền núi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

=>Đồng bằng sông Hồng khôngtiếp giáp với với vùng Duyên hải Nam Trung Bộ.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Thế mạnh về tự nhiên cho Đồng bằng sông Hồng có khả năng phát triển mạnh cây vụ đông là

Xem đáp án

Đồng bằng sông Hồng nằm trong khu vực chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của gió mùa Đông Bắc ->đặc điểm khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa có mùa đông lạnh

=>thuận lợi cho phát triển rau quả vụ đông.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Đặc điểm nổi bật về mặt dân cư – lao động của Đồng bằng sông Hồng là

Xem đáp án

Xác định từ khóa câu hỏi “dân cư và lao động”

Đồng bằng sông Hồng có đặc điểm:

- Dân cư: đông dân (21,6% cả nước)

- Lao động: dồi dào, có trình độ, kinh nghiệm sản xuất.

=>A đúng

- Các đáp án B, C, D mới chỉ thể hiện đặc điểm lao động, thiếu đặc điểm dân cư

=>Loại B,C, D

Đáp án cần chọn là: A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận