ĐGNL ĐHQG Hà Nội - Khoa học xã hội - Vấn đề phát triển ngành giao thông vận tải

  • 783 lượt thi

  • 21 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Vận chuyển đường ống nước ta phát triển gắn liền với ngành công nghiệp nào sau đây?

Xem đáp án

Vận chuyển bằng đường ống ngày càng phát triển, gắn liền với sự phát triển của ngành dầu khí =>gồm các đường ống dẫn khí ngoài thềm lục địa vào đất liền; vận chuyển xăng dầu...

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Hai trục đường bộ xuyên quốc gia của nước ta là

Xem đáp án

Hai trục đường bộ xuyên quốc gia của nước ta là:- Quốc lộ 1A dài 2300km, từ cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn) đến Năm Căn (Cà Mau).

- Tuyến đường Hồ Chí Minh dài trên 3000km.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Trục đường xuyên quốc gia có ý nghĩa thúc đẩy sự  phát triển kinh tế  -  xã hội dải đất phía Tây của đất nước là

Xem đáp án

Đường Hồ Chí Minh là trục đường xuyên quốc gia có ý nghĩa thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội dải đất phía Tây đất nước.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Tuyến đường sắt dài nhất nước ta là

Xem đáp án

Tuyến đường sắt dài nhất nước ta là đường sắt Thống Nhất (Hà Nội – TP. HCM) dài 1726 km.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Khó khăn chủ yếu của mạng lưới đường sông nước ta là

Xem đáp án

- Thiên tai (lũ lụt, mưa bão) làm cản trở hoạt động vận chuyển đường sông nước ta.

- Sự phân hóa mực nước sông theo mùa ->vào mùa khô nước sông hạ thấp ->hạn chế hoạt động của giao thông đường sông.

Đáp án cần chọn là: C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận