100 câu trắc nghiệm Đường thẳng, Mặt phẳng trong không gian nâng cao (phần 3)

  • 788 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 35 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 3:

Cho tứ diện ABCD. Gọi M; N; P  lần lượt là các điểm thuộc cạnh AB; AC; BD; MNBC=I; MPAD=J; NJIP=K. Tìm mệnh đề đúng:

Xem đáp án

* Tìm giao tuyến  của hai mp ( ACD ) và (BCD) có: 

   C chung 

   D chung 

Suy ra: giao tuyến của 2 mp (ACD) và (BCD) là đường thẳng CD.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận