50 câu trắc nghiệm Phương trình, Hệ phương trình cơ bản (P1)

  • 4930 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 25 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Điều kiện xác định của phương trình 1-x+3=x là:

Xem đáp án

Đáp án: C

Điều kiện xác định của phương trình 1-x+3=xx+3=1-x  

x+30x-3


Câu 2:

Giá trị x5 điều kiện xác định của phương trình

Xem đáp án

Đáp án: A

Điều kiện xác định của phương trình  

Điều kiện xác định của phương trình  

Điều kiện xác định của phương trình  

Điều kiện xác định của phương trình  


Câu 3:

Điều kiện xác định của phương trình x-1x2-4=3-x  là:

Xem đáp án

Đáp án: D

Điều kiện xác định của phương trình x-1x2-4=3-x

3-x0x2-40x3x±2


Câu 4:

Điều kiện xác định của phương trình 9-x6-x=2x3x-23  là:

Xem đáp án

Đáp án: C

 

Điều kiện xác định của phương trình 9-x6-x=2x3x-23 là:

6-x > 03x-230x<6x233

Do 233=7,6>6 nên điều kiện xác định là x<6


Câu 5:

Điều kiện xác định của phương trình 3x-22x+1=2-x  là:

Xem đáp án

Đáp án: B

Điều kiện xác định của phương trình 3x-22x+1=2-x là :

2x+1 > 02-x0x>-12x2-12<x2


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

7 tháng trước

Linh Tống

Bình luận


Bình luận

Nhi Lê
23:20 - 23/12/2020

Câu 1 :đáp án là C