0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Linh Nguyễn
19:56 - 05/05/2020

D

Linh Nguyễn
19:58 - 05/05/2020

1.D

Linh Nguyễn
19:59 - 05/05/2020

4.C

thế phạm
21:25 - 17/12/2020

tại sao 21B đúng mà đáp án là A