Bài tập cảm ứng điện từ

  • 684 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Hình vẽ nào sau đây xác định sai chiều của dòng điện cảm ứng:

Xem đáp án

Định luật lenxơ về chiều dòng điện cảm ứng: Dòng điện cảm ứng có chiều sao cho từ trường mà nó sinh ra có tác dụng chống lại nguyên nhân đã sinh ra nó.

A- sai vì, theo quy tắc nắm bàn tay phải Icphải có chiều như sau:

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Cách di chuyển nam châm để dòng điện cảm ứng xuất hiện trong mạch như hình là:

Xem đáp án

Định luật lenxơ về chiều dòng điện cảm ứng: Dòng điện cảm ứng có chiều sao cho từ trường mà nó sinh ra có tác dụng chống lại nguyên nhân đã sinh ra nó.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Chọn phương án sai về các cực của nam châm trong các trường hợp sau:

Xem đáp án

Định luật lenxơ về chiều dòng điện cảm ứng: Dòng điện cảm ứng có chiều sao cho từ trường mà nó sinh ra có tác dụng chống lại nguyên nhân đã sinh ra nó.

C - sai, cực  của cam châm phải như sau:

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Xác định chiều của dòng điện cảm ứng trong khung dây kín ABCD, biết rằng cảm ứng từ B đang giảm dần

Xem đáp án

+ Vì cảm ứng từ B đang giảm =>từ thông giảm =>cảm ứng từ \(\overrightarrow {{B_C}} \)phải cùng chiều với cảm ứng từ \(\overrightarrow B \)

Áp dụng quy tắc nắm bàn tay phải suy ra chiều của dòng điện cảm ứng có chiều cùng với chiều kim đồng hồ

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Một vòng dây dẫn hình tròn có thể quanh quanh trục đối xứng D. Vòng dây được đặt trong từ trường đều, có vecto cảm ứng từ vuông góc với mặt phẳng tờ giấy, chiều hướng ra ngoài như hình vẽ. Từ vị trí ban đầu của vòng dây ta quay nhanh sang phải một góc 300. Dòng điện cảm ứng trong vòng dây có chiều:

Xem đáp án

Cảm ứng từ \(\overrightarrow B \)có chiều hướng từ trong ra ngoài ⊙⊙

Khi quay vòng dây sang phải một góc 300thì số đường sức từ xuyên qua vòng dây giảm nên chiều của từ trường cảm ứng cũng có chiều hướng từ trong ra ngoài \[\overrightarrow {{B_{cu}}} \uparrow \uparrow \vec B\]

Sử dụng quy tắc bàn tay phải xác định được chiều dòng điện cảm ứng có chiều ngược chiều kim đồng hồ.

Đáp án cần chọn là: C


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận