Đề kiểm tra học kì 2 Chuyên đề toán 11: Kiểm tra 45 phút có đáp án (Đề 3)

  • 1477 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Cho mặt phẳng α  và đường thẳng dα . Khẳng định nào sau đây sai?

Xem đáp án

Chọn B


Câu 3:

Cho tứ diện ABCD, gọi G là trọng tâm của tam giác BCD. Giao tuyến của mặt phẳng  ACD  GAB

Xem đáp án

Chọn B


Câu 5:

Cho tứ diện ABCD, gọi M, N, P, Q lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, AD, CD, BC. Mệnh đề nào sau đây sai?

Xem đáp án

Chọn D


Bài thi liên quan:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận