Đề kiểm tra học kì 2 Chuyên đề toán 11: Kiểm tra 45 phút có đáp án (Đề 4)

  • 1479 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Cho đường thẳng a song song với α . Khẳng định nào sau đây đúng? 

Xem đáp án

Chọn B


Câu 2:

Khẳng định nào sau đây đúng?

Xem đáp án

Chọn C


Câu 3:

Các yếu tố nào sau đây xác định một mặt phẳng duy nhất?

Xem đáp án

Chọn D


Câu 4:

Cho tứ diện ABCD, khi đó ABCD là hai đường thẳng

Xem đáp án

Chọn C


Bài thi liên quan:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận