ĐGNL ĐHQG Hà Nội - Khoa học tự nhiên - Protein và quá trình dịch mã

  • 823 lượt thi

  • 24 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Quá trình tổng hợp prôtêin được gọi là:

Xem đáp án

Tự sao là quá trình nhân đôi

Sao mã là quá trình tổng hợp ARN

Giải mã (dịch mã) là quá trình tổng hợp prôtêin 

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Phân tử nào có vị trí để ribôxôm nhận biết và gắn vào khi dịch mã?

Xem đáp án

mARN có vị trí để riboxôm nhận biết và gắn vào khi dịch mã

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Trong tổng hợp prôtêin, năng lượng ATP thực hiện chức năng nào sau đây?

Xem đáp án

ATP tham gia hoạt hóa axit amin

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Nhận định nào sau đây là đúng khi nói về ribôxôm?

Xem đáp án

Ý A sai vì ribôxom gồm 2 tiểu đơn vị lớn và nhỏ

Ý B chưa đúng vì cấu tạo của ribôxom gồm có rARN và protein histon

Ý D sai vì sinh vật nhân sơ cũng có riboxom

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Liên kết giữa các axit amin là loại liên kết gì?

Xem đáp án

Liên kết giữa các axit amin là liên kết peptit.

Đáp án cần chọn là: D


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận