Trắc nghiệm Bất phương trình và hệ bất phương trình một ẩn có đáp án (Tổng hợp-Phần 1)

  • 303 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 40 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Bất phương trình ax + b > 0 có tập nghiệm là R khi:

Xem đáp án

Bất phương trình ax + b > 0 có tập nghiệm là R nếu a = 0, b > 0.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Tìm tất cả các giá trị của tham số để bất phương trình m(x – 1) < 3 − x có nghiệm.

Xem đáp án

Bất phương trình viết lại (m + 1)x < m + 3.

- Rõ ràng m + 1 ≠ 0 thì bất phương trình có nghiệm.

- Xét m + 1 = 0 => m = −1, bất phương trình trở thành 0x < 2 (luôn đúng với mọi x).

Vậy bất phương trình có nghiệm với mọi m.

Đáp án cần chọn là: C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận