Trắc nghiệm Đại cương về phương trình có đáp án (Nhận biết)

  • 182 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Điều kiện xác định của phương trình x24=1x2

Xem đáp án


Câu 2:

Điều kiện xác định của phương trình x+12x+4=32xx

Xem đáp án


Câu 3:

Điều kiện xác định của phương trình x+21x+2=43xx+1

Xem đáp án


Câu 4:

Điều kiện xác định của phương trình 1x24=x+3

Xem đáp án


Câu 5:

Điều kiện xác định của phương trình 2x+1x2+3x=0

Xem đáp án


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận