Trắc nghiệm Đề kiểm tra chương 3: Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng có đáp án

  • 489 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 45 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Cho hai điểm A(-2; 1), B(7;4). Phương trình đường thẳng AB là:

Xem đáp án


Câu 2:

Cho các điểm M(5;2), N(1; -4), P(3; 6) lần lượt là trung điểm các cạnh BC, CA, AB của tam giác ABC. Khi đó phương trình của cạnh AC là

Xem đáp án

Do P  và M lần lượt là trung điểm của AB và BC nên PM là đường trung bình của tam giác ABC.

=>  PM//  AC

Cạnh AC đi qua N(1; -4) và nhận MP​    (2;  4)=   2(1;  2) làm VTCP nên nhận n​  (  2;  1) làm VTPT.

Phương trình AC:  2( x- 1 ) + 1. ( y + 4) = 0 hay  2x +  y + 2 =0

Đáp án B


Câu 3:

Cho đường thẳng ∆: - 4x + 3y = 0. Phương trình các đường thẳng song song với ∆ và cách ∆ một khoảng bằng 3 là:

Xem đáp án

Phương trình đường thẳng song song với ∆ có dạng – 4x + 3y + c = 0. Áp dụng công thức khoảng cách giữa hai đường thẳng song song ta có

Đáp án C


Câu 4:

Cho tam giác ABC với A(1; 4), B(3; -2), C(4; 5) và đường thẳng ∆: 2x – 5y + 3 = 0. Khẳng định nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

A(1; 4), B(3; -2), C(4; 5)

Thay lần lượt tọa độ các đỉnh vào biểu thức P(x,y)= 2x – 5y + 3 ta có 

P(1,4) = 2.1 – 5.4 + 3 = – 15, P(3, –2) = 2.3 – 5.( –2) + 3 = 19

P(4,5) = 2.4 – 5.5 + 3 = – 14

Do đó đường thẳng ∆ cắt các cạnh AB, BC và không cắt cạnh AC.

Đáp án C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận