Trắc nghiệm Hàm số y = ax + b có đáp án (Thông hiểu)

  • 207 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 50 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 2:

Cho hai đường thẳng y = 3x – 2 (d1) và y = 2mx + m – 1 (d2). Tìm giá trị m để (d1) cắt (d2) tại điểm có hoành độ bằng 2.

Xem đáp án

Thay x = 2 vào phương trình đường thẳng (d1): y = 3.2 – 2 = 4.

Suy ra điểm A(2; 4) là giao điểm của hai đường thẳng (d1), (d2).

Điều này có nghĩa tọa độ điểm A phải thỏa mãn phương trình đường thẳng (d2).

Tức là 4 = 2m.2 + m – 1 ⇔ m = 1.

Đáp án cần chọn là: A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận