Hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn

  • 769 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 10 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Cho phương trình 2x-y=4. Tập nghiệm của phương trình là:

Xem đáp án

Ta có: 2x – y = 4 nên y = 2x – 4.

Do đó, tập nghiệm của phương trình đã cho là S= { ( x; 2x – 4)|xR}.

Chọn B.


Câu 2:

Cho hệ phương trình 4x-6y=83x-6y=233. Khẳng định nào sau đây là sai?

Xem đáp án

+) Gọi đường thẳng d1 biểu diễn tập nghiệm phương trình: 4x – 6y = 8 và đường thẳng d2 biểu diễn tập nghiệm của phương trình 3x-6y=233.

Ta có:  43-6-6 nên 2 đường thẳng d1 và d2 cắt nhau, suy ra hệ phương trình đã cho có nghiệm duy nhất.

+) Ta có: 4x-6y=83x-6y=233x=133x-6y=233x=133.13-6y=233x=13y=-109

Suy ra tập nghiệm của hệ phương trình là: S=13;-109

Vậy các phương án A, B, D đúng và phương án C sai. Đáp án là C.


Câu 3:

Biểu diễn hình học tập nghiệm của phương trình 3x- 2y = 1 là:

Xem đáp án

Thay x = 0 vào phương trình tính được y=-12, thay y = 0 vào phương trình tính được x=13 nên 0;-12 và 13;0 là hai nghiệm của phương trình và đường thẳng biểu diễn tập nghiệm của phương trình đi qua hai điểm có tọa độ là 0;-12 và 13;0.

Đáp án B


Câu 4:

Hệ phương trình 2x+3y=4-x+y=2

Xem đáp án

Cách 1. Ta có:

 2x+3y=4-x+y=22x+3y=4-2x+2y=42x+3y=45y=8x=-25y=85

Vậy hệ phương trình đã cho có nghiệm duy nhất -25;85

Cách 2. Ta có:

D=23-11=2.1-(-1).3=5Dx=4321=4.1-2.3=-2; Dy=24-12=2.2-(-1).4=8x=DxD=-25; y=DyD=85

Chọn D


Câu 5:

Hệ phương trình 2x-5y+z=10x+2y-3z=10-x+3y+2z=-16có nghiệm là:

Xem đáp án

2x-5y+z=10x+2y-3z=105y-z=-6(1)+(3)2x-5y+z=10x+2y-3z=102x=44-5y+z=102+2y-3z=10x=2-5y+z=62y-3z=8x=2-15y+3z=182y-3z=8x=2-13y=262y-3z=8x=2y=-2z=-4x=2

Vậy nghiệm của hệ phương trình đã cho là ( 2; -2; -4).

Chọn C,


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận