Trắc nghiệm Ôn tập Toán 10 Chương 1 Hình học có đáp án (Vận dụng)

  • 162 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 3:

Cho tam giác ABC có A (3; 4), B (2; 1), C(−1; −2). Tìm điểm M trên đường thẳng BC sao cho   SABC=3SABM

Xem đáp án

Chọn đáp án D


Câu 5:

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho A (3; −1), B (−1; 2) và I (1; −1). Gọi C, D là các điểm sao cho tứ giác ABCD là hình bình hành, biết I là trọng tâm tam giác ABC. Tìm tọa tâm O của hình bình hành ABCD.

Xem đáp án

Chọn đáp án B

Vì I là trọng tâm tam giác ABC nên

xI=xA+xB+xC3xC=3xI-xA-xB=1

yI=yA+yB+yC3yC=3yI-yA-yB=-4

 

Suy ra C (1; -4)

Điểm O là tâm của hình bình hành ABCD suy ra O là trung điểm AC

Do đó:xO=xA+xB2=2yO=yA+yB2=-52

Vậy O(2;-52)


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận