Phương trình bậc nhất Và phương trình bậc hai một ẩn

  • 1119 lượt thi

  • 19 câu hỏi

  • 21 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Cho phương trình có tham số m : m-3x=m2-2m-3     (*)

Xem đáp án

Xét phương trình m-3x=m2-2m-3

+) m - 3 =0 m=3 thì phương trình đã cho trở thành: 0x = 0 luôn đúng mọi x.

Do đó với m = 3 thì phương trình có vô số nghiệm

+) m-30 m3 thì phương trình (*) có nghiệm duy nhất x=m2-2m-3m-3=m+1

Do đó với m3 thì phương trình có nghiệm duy nhất x = m+1.

Vậy A, B sai và C đúng. Đáp án là C.


Câu 2:

Cho phương trình có tham số m : x2+2m-3x+m2-2m=0   (*)

Xem đáp án

* Khi m = 3 thì phương trình đã cho trở thành :  x2 + 3x+ 3 = 0

Phương trình này có :  =32-4.1.3=-3<0 nên phương trình vô nghiệm.

* Khi m = -1 thì phương trình đã cho trở thành :  x2 - 5x+ 3 = 0

Phương trình này có :  =(-5)2-4.1.3=13>0 nên phương trình có 2 nghiệm phân biệt x1; x2. Áp dụng hệ thức Vi-et ta có: x1.x2 = 3.

Đáp án là C.


Câu 3:

Cho phương trình có tham số m : mx2+m2-3x+m=0

Xem đáp án

* Nếu m = 2 thì phương trình (*) trở thành :2x2 + x + 2 = 0

có  =1-4.2.2=-15<0 nên phương trình vô nghiệm loại phương án A và phương án B.

* Với m = 4 thì phương trình (*) trở thành : 4x2+ 13x + 4 = 0 phương trình này có 2 nghiệm phân biệt là [x=-B+158<0x=-13-058<0

Vậy đáp án là D.


Câu 4:

Phương trình (có tham số p) pp-2x=p2-4 có nghiệm duy nhất khi

Xem đáp án

Phương trình  p(p- 2)x = p2 – 4  có nghiệm duy nhất khi :

 

pp-20p0p2

Chọn đáp án D


Câu 5:

Phương trình (có tham số m) m(x + m) = 3(x + m) có vô số nghiệm khi

Xem đáp án

Ta có: 

mx+m=3x+mmx+m2=3x+3mm-3x=3m-m2

Để phương trình đã cho có vô số nghiệm khi và chỉ khi:

m-3=03m-m2=0m=3[m=0m=3m=3

Chọn đáp án D.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Nam Pu
21:19 - 23/11/2020

ko đọc kĩ đề