Trắc nghiệm Tập hợp có đáp án

  • 4765 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 30 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Liệt kê các phần tử của tập hợp A={2k1|k,3k5} ta được:

Xem đáp án


Câu 4:

Cách viết nào sau đây để chỉ 5 là số tự nhiên?

Xem đáp án

5 là số tự nhiên ta kí hiệu 5N

Đáp án B


Câu 5:

Cách viết nào dưới đây để chỉ π không phải là số hữu tỉ?

Xem đáp án

Để chỉ π  không phải là số hữu tỉ ta kí hiệu: πQ

Đáp án D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

T

10 tháng trước

Trần Quốc Tuấn

10 tháng trước

nguyên thị thu huyền

very good

Bình luận


Bình luận

Phuong Nguyen Binh
22:05 - 04/10/2020

4l + 1 o dau

Phuong Nguyen Binh
22:08 - 04/10/2020

tai sao 1 thuoc N