50 câu trắc nghiệm Hàm số bậc nhất và bậc hai cơ bản (P1)

  • 15783 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 25 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số y =1x-1

Xem đáp án

Thay tọa độ điểm M vào hàm số, ta có:  thỏa mãn

Chọn A


Câu 2:

Điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số y = x2-4x+4x

Xem đáp án

Thay tọa độ điểm N vào hàm số, ta có:  thỏa mãn

Chọn B.


Câu 3:

Cho hàm số y = f(x) = |-5x|. Mệnh đề nào dưới đây sai?

Xem đáp án

Vì hàm số đã cho là hàm giá trị tuyệt đối nên không nhận giá trị âm suy ra đáp án D sai

Chọn D.


Câu 4:

Tập xác định D của hàm số y=3x-12x-2 là:

Xem đáp án

Tập xác định của hàm số là D = R \ {1}.

Chọn C.


Câu 5:

Tập xác định D của hàm số y=2x-12x+1x-3 là:

Xem đáp án

Tập xác định của hàm số

Chọn B.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Trần Lương

1 năm trước

Oc Con Ho

Bình luận


Bình luận

Ngânn Anhh
20:40 - 25/05/2020

? tại sao saii?

Ảnh đính kèm